Disclaimer

In onze disclaimer wordt uitgelegd wat u wel en niet kunt verwachten van uw gebruik van deze website.


Disclaimer laatst bewerkt op .

Disclaimer

Deze website, https://volaresoftware.com, (de "Website") is eigendom van Volare Software (hierna te noemen "Volare").

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de Website. Door de Website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Inhoud Website

Volare behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment de inhoud van de Website en deze disclaimer te wijzigen of te verwijderen zonder mededeling daarvan aan u te hoeven doen.

Volare besteedt veel zorg en aandacht aan de inhoud van de Website, maar het gebruik van (informatie op) de Website is voor eigen risico. Ondanks onze inspanning, kan het voorkomen dat de inhoud van de Website onvolledig, achterhaald en/of onjuist is. De inhoud van de Website wordt dan ook zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid aangeboden.

Alle prijzen getoond op de Website zijn onder voorbehoud van fouten veroorzaakt door bijvoorbeeld een onjuiste invoer of technische problemen. Informatie, dus ook aanbod van producten en diensten kan fouten omvatten of achterhaald zijn. Voor de gevolgen van dergelijke fouten is Volare niet aansprakelijk. Op grond van dergelijke fouten komt geen overeenkomst tot stand tussen u en Volare.

Aansprakelijkheid

Volare is niet aansprakelijk voor enige schade of andere nadelige gevolgen door gebruik van (informatie op) de Website. Als u handelingen verricht op basis van (informatie op) onze Website is dit voor uw eigen risico. Er komt geen overeenkomst tussen u en Volare tot stand op grond van fouten en/of onvolledige of achterhaalde informatie.

Volare is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van de Website en Volare is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot de Website wordt verkregen. Daarnaast is Volare niet aansprakelijkheid voor inhoud van de Website welke afkomstig is van derden.

De Website bevat hyperlinks naar websites van derden. Volare aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot (de inhoud van) deze websites en/of diensten van derden.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de Website. Ondanks dat Volare er alles aan doet om misbruik te voorkomen, is Volare niet aansprakelijk voor informatie die gebruikers op de Website plaatsen. Volare controleert de inhoud die gebruikers van de Website op de Website plaatsen niet, maar kan deze inhoud wel aanpassen. Als er klachten zijn, kan Volare deze inhoud onderzoeken en waar nodig ingrijpen.

Intellectueel Eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website berusten bij Volare. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Volare is het niet toegestaan om (delen van) de Website, informatie op de Website of ander materiaal getoond op de Website openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of te koop aan te bieden in welke vorm dan ook.

Contact

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben over deze disclaimer, dan kunt u contact opnemen met ons.

Volare Software
2000 S Colorado Blvd
Suite 2000-1048
Denver, Colorado 80222
Verenigde Staten

Volare Software
Stadhouderslaan 12
1213 AH Hilversum
Noord-Holland
Nederland

info@volaresoftware.com