Maatwerk software ontwikkelen gaat niet alleen over coderen. Het gaat om effectieve communicatie, wederzijds begrip en goed opgestelde contracten.

In contracten worden de voorwaarden en verwachtingen vastgelegd die tijdens het project kunnen ontstaan. Maar als het contract zelf je belangen niet beschermt, kan dit leiden tot rampzalige resultaten voor je bedrijf.

Hier bespreken we tien mogelijke rampen die je moet vermijden bij het opstellen van een contract voor softwareontwikkeling op maat.

Introductie

De ontwikkeling van software op maat is een complex proces waarbij meerdere belanghebbenden betrokken zijn, waaronder klanten, leveranciers, projectmanagers en ontwikkelaars. Een goed opgesteld contract kan alle partijen helpen hun doelen te bereiken en potentiële risico's te beperken.

Als klant moet je ervoor zorgen dat de leverancier levert wat hij heeft beloofd en aan je verwachtingen voldoet. Verkopers moeten ervoor zorgen dat ze op tijd betaald worden.

Hier zijn tien rampzalige gevolgen die kunnen voortvloeien uit een slecht geschreven contract:

Ramp #1: Geen beëindigingsclausule

Kun je de leverancier ontslaan als hij geen werk levert dat onder de maat is? Zonder een duidelijke beëindigingsclausule heb je misschien niet de wettelijke bevoegdheid om het contract te beëindigen, wat kan leiden tot vertragingen en financiële verliezen. Zorg ervoor dat je een beëindigingsclausule hebt waarmee je het contract onmiddellijk kunt beëindigen als je niet tevreden bent met de prestaties van het softwarebedrijf.

Ramp #2: onduidelijke reikwijdte van het werk en onduidelijk proces softwareontwikkeling

Wat als het softwareontwikkelingsbedrijf de reikwijdte van het werk anders interpreteert dan jij bedoeld had? Hebben ze een proces dat kan helpen om dat verschil aan het licht te brengen, zodat je het kunt aanpakken? Zo niet, dan kan dit leiden tot geschillen en projectvertragingen. Een duidelijk gedefinieerde scope of work kan misverstanden voorkomen, maar voor alle projecten, behalve de eenvoudigste, is de scope of work niet genoeg. Je moet het proces definiëren dat het ontwikkelingsbedrijf zal gebruiken om de software te bouwen, zodat je de mogelijkheid hebt om het werk in uitvoering te zien, feedback te geven en het softwarebedrijf zo nodig van koers te laten veranderen.

Ramp #3: Vage betalingsvoorwaarden

Wat als je te laat bent met betalen of als de leverancier betaling eist voor onafgemaakt werk? Duidelijke betalingsvoorwaarden helpen zowel klanten als leveranciers om geschillen en financiële verliezen te vermijden.

Ramp #4: Geen intellectuele eigendomsrechten

Wat als de leverancier de code losgeld geeft en weigert je er toegang toe te geven? Wat als ze de code gebruiken voor andere klantprojecten zonder jouw toestemming? In een goed geschreven contract worden de intellectuele eigendomsrechten vastgelegd, zodat alles duidelijk is. De meeste softwareontwikkelingscontracten in de Verenigde Staten en West-Europa zijn contracten van het type 'work-for-hire' waarbij het bedrijf dat betaalt voor het werk eigenaar is van al het intellectuele eigendom.

Ramp #5: Geen aansprakelijkheidsclausule

Wat als de leverancier gebrekkige code levert die schade toebrengt aan je bedrijf of klanten? Zonder een aansprakelijkheidsclausule is de leverancier mogelijk niet wettelijk aansprakelijk voor de schade. Het softwarebedrijf zal die aansprakelijkheid willen beperken, maar vaak zijn de limieten gebaseerd op wat een verzekeringsmaatschappij zou uitkeren. Zorg ervoor dat de aansprakelijkheidslimieten voldoende zijn om het bedrijfsschaderisico te dekken.

Ramp #6: Geen vertrouwelijkheidsovereenkomst

Wat als de verkoper jouw vertrouwelijke informatie lekt naar concurrenten of derden? Een vertrouwelijkheidsovereenkomst kan je bedrijfsgeheimen en gevoelige informatie beschermen. Ga op zoek naar vertrouwelijkheidsovereenkomsten die verder reiken dan de voltooiing van het project en de beëindiging van het contract, meestal een jaar of langer.

Ramp #7: Geen mechanisme voor geschillenbeslechting

Wat als er tijdens het project een geschil ontstaat tussen jou en de verkoper? Mechanismen voor geschillenbeslechting helpen de partijen om het geschil op te lossen zonder naar de rechtbank te stappen. Misschien wilt u bindende arbitrage of andere, minder dure opties gebruiken om geschillen op te lossen.

Ramp #8: Geen niet-concurrentiebeding

Wat als het softwarebedrijf uw ontwikkelaars in dienst neemt? Wat gebeurt er als een van uw managers terloops zegt dat een van de softwareontwikkelaars bij uw bedrijf in dienst zou moeten treden? Een concurrentiebeding kan bepalen wat er gebeurt in een van deze scenario's en kan het risico dat dit gebeurt voor iedereen verkleinen.

Ramp #9: Geen clausule over belangenverstrengeling

Wat als het softwarebedrijf aan een soortgelijk project gaat werken voor uw concurrenten? Een belangenverstrengelingclausule kan je verzekeren dat het softwarebedrijf op dit moment niet aan hetzelfde probleem werkt met een andere klant of met een naaste concurrent in jouw branche.

Ramp #10: Geen ondersteuningsovereenkomst

Eindelijk is uw software in productie, maar u hebt net een bug gevonden. Hebt u een ondersteuningsovereenkomst waarin de rol van het softwareontwikkelingsbedrijf voor zoiets is vastgelegd? Is er productieondersteuning nodig of neemt de IT-afdeling van uw bedrijf die rol op zich? Denk ook na over de onderhoudsfase van uw software en hoe u daarmee om wilt gaan.

Conclusie

Een goed opgesteld softwareontwikkelingscontract kan beide partijen helpen hun doelen te bereiken en potentiële risico's te beperken. Door de bovengenoemde rampen te vermijden, kunt u ervoor zorgen dat uw project soepel wordt afgerond.

Bij Volare Software ronden we sinds 2009 met succes maatwerksoftwareprojecten af en we begrijpen het belang van een goed opgesteld contract. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie over onze softwareontwikkeling op maat.