Leiderschap

Ontmoet het leiderschapsteam.


Joe Wilson

Joe Wilson


Mede-oprichter and Directeur
Darien Wilson

Darien Wilson


Mede-oprichter and Directeur

Gemeenschappen

We nemen deel aan verschillende gemeenschappen in Denver en Colorado Springs in de Verenigde Staten en in Amsterdam en Nederland.


Microsoft Partner
Lokale Developer Meetups
Colorado Bedrijf
Microsoft Partner

Microsoft Partner

Ons Microsoft-partnerschap is een demonstratie naar buiten toe van onze vaardigheden en expertise met de tools in de Microsoft developer stack.

Lokale Developer Meetups

Lokale Developer Meetups

We hebben presentaties gegeven en vrijwilligerswerk gedaan op veel van de Denver, Colorado Springs, Boulder, and Ft. Collins ontwikkelaar meetups..

Colorado Bedrijf

Colorado Bedrijf

Colorado is ons hoofdkantoor, en we zijn er trots op een in Colorado gevestigd bedrijf.

Technische Toolbox

Wij zijn experts in het gebruik van deze hulpmiddelen om softwareoplossingen op maat voor onze klanten te bouwen.


.NET C# ASP.NET HTML5 CSS3 SASS JavaScript TypeScript Svelte VueJS ReactJS jQuery Bootstrap Kendo UI Kendo DataViz Google Charts Google Maps Strapi Squidex webpack tsc ESLint Security Performance Tuning Azure App Services Azure Functions Azure Logic Apps Azure Storage Azure CDN Domain-Drive Design (DDD) Responsive UI Progressive Rendering Single Page Applications Progressive Web Apps Serverless Computing SQL Server PostgreSQL ETL SQL Server Integration Services (SSIS) SQL Server Reporting Services (SSRS) MongoDB Azure Cosmos DB Relational Databases NoSQL Databases Entity Framework NUnit MSTest Jest Jasmine Mocha Puppeteer Cypress SpecFlow REST APIs GraphQL APIs SOLID DI / IOC Repository Pattern Azure Dev Ops Docker Trello Jira CI / CD Jenkins Git GitHub Bitbucket Lean Kanban Scrum